Köp för mer än 2500 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt

Teckenförklaring

** = postfriskt originalgummi
*(*) = lätt spår av fastsättare
* = originalgummi med fastsättare eller spår av fastsättare
(*) = utan gummi
cert. = med fotoattest
PR = PRAKT = praktexemplar
PR-LYX = prakt-lyxexemplar

Nummer enligt Facit.