Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
1E2

* sc, (F 4500)

900 kr
1E4

** hörnmarginalex, sc, (F 6000)

1200 kr
1-5E4

*(*) i för serien normal centrering, (F 17500)

3300 kr
2E4

** mkt gott ex, F 6000

2400 kr
2E4

** cert Norsten: lätt gummiveck, mkt gott ex 3,3,5. F 6000

1900 kr
3E1

(*) xug, (F 7000)

1400 kr
3E4

** PRAKT

3900 kr
4E2

* sc, (F 4500)

800 kr
4E4

*(*) mkt gott ex, F 3500

1500 kr
5E4

*(*) mkt gott ex, F 3500

1500 kr
5E4

*(*) F 3500

1300 kr
6E2

*(*) mkt gott ex, F 3500

1500 kr
6E2

(*) eftertryck 1868, perf 14, cert HOW, (F 3500)

900 kr
6N1

* vackert o fräscht 4-block, ovanligt, F 10000+

3900 kr
6N1

*(*) sign Sjöman, F 2800

1100 kr
6N2

*(*) PR-LYX

1400 kr
6N2

** nytryck 1885, perf 13, F 3000

1200 kr
6N2

** nytryck 1885, perf 13, F 3000

700 kr
7N1

*(*) F 900

400 kr
7-12N1

*(*) serie Nytryck 1885, F 5500

1900 kr
7a1

* 5ö mörkgrön, mkt gott ex, F 5000

1600 kr
7d

** nsc, (F 5000)

900 kr
7f1

*(*) mkt fräscht 4-block, F 8500

2900 kr
7f1

*(*) F 1700

700 kr