Orders for more than SEK 2000: 5% discount   Orders for more than SEK 10000: 10% discount
2E2

*(*) mkt gott ex, F 4000

SEK 1600
2h1

Nyköping 31-1-57 PRAKT

SEK 1200
2i

rätv Carlskrona 23-10, F 3500

SEK 1300
3E2

*(*) PRAKT

SEK 2500
3E2

** cert Norsten, F 8000

SEK 3300
3E4

*(*) PR-LYX

SEK 2200
3a1

sidv STH 5-12-56 cert Sjöman: felfritt, mkt gott ex

SEK 4800
3c

fyrk Söde(rhamn) cert HOW: felfritt, gott ex 2,3,1.

SEK 3600
3c

praktstpl STH 8-9-57 cert HOW: genomlysande bläckfläck,gott ex 2,3,4.

SEK 3300
3d

sidv STH 16-12-56 cert HOW: kt, mkt gott ex 3,3,3. F 24000

SEK 9800
3e

sidv STH 22-6-58 cert HOW(kopia): felfritt, mkt gott ex 3,3,3.

SEK 5500
3f

sidv STH 11-6-58 cert HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,3.

SEK 7700
4a

Ronneby 30-8-56 cert Sjöman: felfritt, mkt gott-praktex

SEK 4400
4a

rätv Söderhamn 28-2-56 cert LN: mkt gott ex, F 6500

SEK 3300
4a

sidv STH 13-5-56 sign Strandell, F 6500

SEK 2900
4b

praktstpl Gefle 6-8-56, något kt, F 6500

SEK 2600
4d

omv GBG 19-6-57, obetydligt tunt, (F 14000)

SEK 3300
4d

2 ex på brevstycke, fyrk Upsala 24-3-(5)6 cert HOW: mkt gott objekt 3,(3,3),3. F 28000

SEK 7800
4f

rätv STH 27-10-57, sign Strandell

SEK 2600
4f

STH 27-11-57 cert Sjöman: mkt gott-praktex

SEK 4400
4f

sidv STH 1-7-57, välc, F 5000

SEK 1900
4f

omvänd Ullånger 5-7-57, mkt gott ex, sign Gebr. Senf

SEK 1800
4f

praktstpl Sollefteå 17-2-58 cert HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4

SEK 3900
4g

sidv STH 15-12-57 på klipp, cert NS: felfritt, gottex

SEK 2800